onsdag 19 oktober 2011

Smygpremiär av blogg

Förberedelserna har nu kommit till punkten skaffa blogg. Det var mer än jag hoppats på att sätta mig in i. Bland annat har jag intygat att jag läst och förstår meningen:
Samtliga hänvisningar till “inkludera” eller “inklusive” (eller liknande termer) skall inte tolkas på ett sätt som innebär några begränsningar och allmänna ord som föregås av ordet “andra” (eller liknande termer) skall inte ges en restriktiv innebörd av den anledning att de föregås av ord som indikerar en specifik typ av handling, ärende eller sak.
Automatöversättning i all ära, men detta över gränsen för vad som är ok (oavsett om det är en maskin eller människa som gjort automatöversättningen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar